X
تبلیغات
رایتل

به نوشته کیهان حصر خانگی موسوی و کروبی حدودا از 15 روز پیش آغاز شده است.

این روزنامه مدعی شد: منابع امنیتی روز سه شنبه به کیهان گفتند موسوی و کروبی در خانه‌هایشان قرار دارند و تنها ارتباطات آنها به ویژه ارتباطاتی که از خارج کشور با آنها برقرار می‌شد قطع شده است.
 
این منابع همچنین گفتند موسوی و کروبی اجازه دیدار با بستگان درجه اول خود را تا زمانی که از این طریق به انتشار مطالب دروغ و تنش‌آفرین نپردازند خواهند داشت.